Privacy policy

TIETOSUOJALAUSUNTO


Voimassa alkaen 23. elokuuta 2021.

Palmu Collection Oy, mukaan lukien sen yhteistyökumppanit, (”Palmu Collection Oy”, ”me”) on sitoutunut kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan sovellettavia tietosuojalakeja ja EU-asetusta 2016/679.

Tässä tietosuojalausunnossa (”lausunto”) kuvaamme, kuinka keräämme ja käytämme sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja ja mitä oikeuksia sinulla on näiden tietojen suhteen. Henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitamme tunnistettavia tietoja sinusta tai muusta tunnistettavasta henkilöstä.


1. Mitä henkilötietoja  Palmu Collection Oy kerää ja käsittelee?

Palmu Collection Oy kerää henkilötietoja suoraan sinulta ja muista saatavissa olevista lähteistä soveltuvan ja sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Jollei sovellettavasta lainsäädännöstä ja käytännöstä muuta johdu, henkilötietojen ryhmiin, joita kerätään ja käsitellään tietojenkäsittelykontekstissa, kuuluvat:

Antamasi tiedot: Kun käytät verkkosivujamme tai teet tilauksia verkkokaupastamme, saatamme kysyä tietojasi, kuten nimesi, katuosoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.


2. Mitä Palmu Collection Oy tekee henkilökohtaisten tietojen kanssa?

Palmu Collection Oy voi käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin. Yhtä tai useampaa tarkoitusta voidaan soveltaa samanaikaisesti.

Yhteydenpito kanssasi: Voimme käyttää henkilökohtaisia tietojasi tai tietoistasi johdettuja tietoja joko automaattisesti tai manuaalisesti tietojenkäsittelytoiminnoissamme kommunikoidaksemme kanssasi, esimerkiksi saadaksesi lisätietoja tietojärjestelmissämme olevien tietojesi tilasta.

Palveluiden kehittäminen: Voimme käyttää henkilötietojasi tietojenkäsittely- ja resurssiprosessiemme, verkkosivustojen ja muiden niihin liittyvien palveluidemme kehittämiseen ja parantamiseen. Käytämme mahdollisuuksien mukaan kehitystyössä aggregoitua anonymisoitua tietoa.


Lakien ja säännösten noudattaminen: Voimme käyttää henkilötietojasi lakien, asetusten, oikeuslaitosten tai käytäntöjen edellyttämällä tavalla meille asetettujen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.


Palmu Collection Oy käsittelee henkilötietojasi suostumuksellasi täyttääkseen kaikki pyytämäsi tai valtuuttamasi transaktiot. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi muiden henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi; ylläpitää tietojenkäsittelyyn liittyvien toimintojen, järjestelmien, verkkosivustojen ja palveluidemme turvallisuutta; ja Palmu Collection Oy oikeuksien ja omaisuuden suojelemiseksi.

3. Jakaako Palmu Collection Oyhenkilökohtaisia tietojasi?

Palmu Collection Oy ei myy, vuokraa, vuokraa tai muuten paljasta henkilötietojasi, ellei jäljempänä toisin mainita.

Suostumus: Palmu Collection Oy  voi jakaa henkilökohtaisia tietojasi, jos olet antanut suostumuksesi Palmu Collection Oy:lle.

Pakolliset ilmoitukset: Palmu Collection Oy voidaan laissa velvoittaa paljastamaan henkilötietojasi viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille, esimerkiksi terveydenhuollosta tai tilastotiedoista vastaaville valtion virastoille tai poliisille tai muille lainvalvontaviranomaisille. Palmu Collection Oy voi myös paljastaa ja käyttää henkilötietojasi sovellettavan lain mukaisesti puolustaa Palmu Collection Oy perusteltuja etuja esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudellisissa menettelyissä.

4. Tietojen laatu

Teemme kohtuulliset toimenpiteet pitääksemme hallussaan olevat henkilötiedot oikeina ja poistaa vääriä tai tarpeettomia henkilötietoja. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä lausunnossa esitettyjen tai muuten sinulle ilmoitettujen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei laki edellytä pidempää ajanjaksoa.

Kehotamme käyttämään henkilökohtaisia tietojasi tilisi kautta ajoittain auttamaan meitä varmistamaan, että ne ovat ajan tasalla. Voimme poistaa tilisi tietojenkäsittelyn hallintajärjestelmästämme 3 vuoden sisällä sen vuoden lopusta, jonka aikana olet viimeksi käyttänyt sitä tai päivittänyt sitä. 

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietoihin, joita Palmu Collection Oy  käsittelee sinusta:
Käyttöoikeudet: Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja meillä on sinusta, ja saada tiedoista kopio.
Tietojen siirrettävyys: Lain mukaan sinulla on oikeus saada koneellisesti luettavassa muodossa Palmu Collection Oy  toimittamasi henkilötiedot.
Oikaisu ja poistaminen: Sinulla on oikeus saada epätäydellisiä, vääriä, tarpeettomia tai vanhentuneita henkilökohtaisia tietojasi päivitetyiksi tai poistetuiksi.
Suostumuksen peruuttaminen: Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi Palmu Collection Oy henkilötietojesi käsittelemiseen.
Kohde: Sinulla on oikeus pyytää, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tilanteeseesi liittyvistä syistä.
Voit käyttää oikeuksiasi hallitsemalla tiliäsi ja profiilisi tietojenkäsittelyn hallintajärjestelmässämme tai, jos se ei ole mahdollista, ottamalla meihin yhteyttä. Varsinkin jos peruutat suostumuksesi tai haluat meidän poistavan tai lopettavan henkilötietojesi käsittelyn, emme ehkä pysty jatkamaan tietojenkäsittelyä kanssasi.

Jos et ole tyytyväinen tarjoamiemme oikeuksien käyttämiseen, voit ilmoittaa meille ottamalla yhteyttä meihin. Jos olet edelleen tyytymätön, sinulla on myös oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalle valvontaviranomaiselle.

7. Kuka on henkilötietojesi valvoja?

Palmu Collection Oy on henkilötietojesi hallinnoija. Voit ottaa meihin yhteyttä myös käyttämällä soveltuvilla Palmu Collection Oy verkkosivustoilla annettuja yhteystietoja.

Palmu Collection Oy tietosuojakäytäntöihin liittyvissä asioissa voit myös ottaa yhteyttä meihin tai yritystietosuojavastaavaamme osoitteessa:

Palmu Collection Oy
Tietosuojavastaava
Härmäntie 10 AS 16 
62300 Härmä

8. Muutokset tähän lausuntoon

Palmu Collection Oy voi muuttaa tätä lausuntoa milloin tahansa ilmoituksella tai ilman erillistä ilmoitusta. Jos tätä lausuntoa muutetaan kuitenkin olennaisella, epäsuotuisalla tavalla, Palmu Collection Oy lähettää ilmoituksen muutoksesta ilmoituksen alussa ja tietojenkäsittelyn hallintajärjestelmässä 30 päivän ajan. Suosittelemme, että vierailet uudelleen tässä lausunnossa ajoittain oppiaksesi kaikista tämän lausunnon muutoksista.