Tietosuojaseloste

TIETOSUOJALAUSUNTO


Voimassa alkaen 23. elokuuta 2021.

Ab Sven Strindberg Oy, mukaan lukien sen yhteistyökumppanit, (”Ab Sven Strindberg Oy ”, ”me”) on sitoutunut kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan sovellettavia tietosuojalakeja ja EU-asetusta 2016/679.

Tässä tietosuojalausunnossa (”lausunto”) kuvaamme, kuinka keräämme ja käytämme sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja ja mitä oikeuksia sinulla on näiden tietojen suhteen. Henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitamme tunnistettavia tietoja sinusta tai muusta tunnistettavasta henkilöstä.


1. Mitä henkilötietoja Ab Sven Strindberg Oy kerää ja käsittelee?

Ab Sven Strindberg Oy kerää henkilötietoja suoraan sinulta ja muista saatavissa olevista lähteistä soveltuvan ja sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Jollei sovellettavasta lainsäädännöstä ja käytännöstä muuta johdu, henkilötietojen ryhmiin, joita kerätään ja käsitellään tietojenkäsittelykontekstissa, kuuluvat:

Antamasi tiedot: Kun käytät verkkosivujamme tai teet tilauksia verkkokaupastamme, saatamme kysyä tietojasi, kuten nimesi, katuosoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Keräämme tietoja verkkokaupan käytöstä, kävijämääristä ja muista verkkokaupan käyttämisen tietojäljistä. Näitä tietoja hyödynnetään verkkokaupan palveluiden parantamisessa.


2. Mitä Ab Sven Strindberg Oy tekee henkilökohtaisten tietojen kanssa?

Ab Sven Strindberg Oy voi käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin. Yhtä tai useampaa tarkoitusta voidaan soveltaa samanaikaisesti.

Yhteydenpito kanssasi: Voimme käyttää henkilökohtaisia tietojasi tai tietoistasi johdettuja tietoja joko automaattisesti tai manuaalisesti tietojenkäsittelytoiminnoissamme kommunikoidaksemme kanssasi, esimerkiksi saadaksesi lisätietoja tietojärjestelmissämme olevien tietojesi tilasta.

Palveluiden kehittäminen: Voimme käyttää henkilötietojasi tietojenkäsittely- ja resurssiprosessiemme, verkkosivustojen ja muiden niihin liittyvien palveluidemme kehittämiseen ja parantamiseen. 

Lakien ja säännösten noudattaminen: Voimme käyttää henkilötietojasi lakien, asetusten, oikeuslaitosten tai käytäntöjen edellyttämällä tavalla meille asetettujen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.


Ab Sven Strindberg Oy käsittelee henkilötietojasi suostumuksellasi täyttääkseen kaikki pyytämäsi tai valtuuttamasi transaktiot. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi muiden henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi; ylläpitää tietojenkäsittelyyn liittyvien toimintojen, järjestelmien, verkkosivustojen ja palveluidemme turvallisuutta; ja Ab Sven Strindberg Oy oikeuksien ja omaisuuden suojelemiseksi.

3. Jakaako Ab Sven Strindberg Oy henkilökohtaisia tietojasi?

Ab Sven Strindberg Oy ei myy, vuokraa, vuokraa tai muuten paljasta henkilötietojasi, ellei jäljempänä toisin mainita.

Suostumus: Ab Sven Strindberg Oy  voi jakaa henkilökohtaisia tietojasi, jos olet antanut suostumuksesi Ab Sven Strindberg Oy:lle.

Pakolliset ilmoitukset: Ab Sven Strindberg Oy voidaan laissa velvoittaa paljastamaan henkilötietojasi viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille, esimerkiksi terveydenhuollosta tai tilastotiedoista vastaaville valtion virastoille tai poliisille tai muille lainvalvontaviranomaisille. Ab Sven Strindberg Oy voi myös paljastaa ja käyttää henkilötietojasi sovellettavan lain mukaisesti puolustaa Ab Sven Strindberg Oy perusteltuja etuja esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudellisissa menettelyissä.

4. Tietojen laatu

Teemme kohtuulliset toimenpiteet pitääksemme hallussaan olevat henkilötiedot oikeina ja poistaa vääriä tai tarpeettomia henkilötietoja. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä lausunnossa esitettyjen tai muuten sinulle ilmoitettujen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei laki edellytä pidempää ajanjaksoa.

Kehotamme käyttämään henkilökohtaisia tietojasi tilisi kautta ajoittain auttamaan meitä varmistamaan, että ne ovat ajan tasalla. Voimme poistaa tilisi tietojenkäsittelyn hallintajärjestelmästämme 3 vuoden sisällä sen vuoden lopusta, jonka aikana olet viimeksi käyttänyt sitä tai päivittänyt sitä. Jos tietojasi käytetään valtuutettuun terveydenhoitoon, Ab Sven Strindberg Oy  säilyttää henkilötietosi pidemmän ajan lain ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietoihin, joita Ab Sven Strindberg Oy  käsittelee sinusta:
Käyttöoikeudet: Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja meillä on sinusta, ja saada tiedoista kopio.
Tietojen siirrettävyys: Lain mukaan sinulla on oikeus saada koneellisesti luettavassa muodossa Ab Sven Strindberg Oy  toimittamasi henkilötiedot.
Oikaisu ja poistaminen: Sinulla on oikeus saada epätäydellisiä, vääriä, tarpeettomia tai vanhentuneita henkilökohtaisia tietojasi päivitetyiksi tai poistetuiksi.
Suostumuksen peruuttaminen: Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi Ab Sven Strindberg Oy henkilötietojesi käsittelemiseen.
Kohde: Sinulla on oikeus pyytää, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tilanteeseesi liittyvistä syistä.
Voit käyttää oikeuksiasi hallitsemalla tiliäsi ja profiilisi tietojenkäsittelyn hallintajärjestelmässämme tai, jos se ei ole mahdollista, ottamalla meihin yhteyttä. Varsinkin jos peruutat suostumuksesi tai haluat meidän poistavan tai lopettavan henkilötietojesi käsittelyn, emme ehkä pysty jatkamaan tietojenkäsittelyä kanssasi.

Jos et ole tyytyväinen tarjoamiemme oikeuksien käyttämiseen, voit ilmoittaa meille ottamalla yhteyttä meihin. Jos olet edelleen tyytymätön, sinulla on myös oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalle valvontaviranomaiselle.

7. Kuka on henkilötietojesi valvoja?

Ab Sven Strindberg Oy, Härmäntie 10 AS 16 62300 Härmä, on henkilötietojesi hallinnoija. Voit ottaa meihin yhteyttä myös käyttämällä soveltuvilla Ab Sven Strindberg Oy verkkosivustoilla annettuja yhteystietoja.

Ab Sven Strindberg Oy tietosuojakäytäntöihin liittyvissä asioissa voit myös ottaa yhteyttä meihin tai yritystietosuojavastaavaamme osoitteessa:

Ab Sven Strindberg Oy 
Tietosuojavastaava
Härmäntie 10 AS 16 
62300 Härmä

8. Muutokset tähän lausuntoon

Ab Sven Strindberg Oy voi muuttaa tätä lausuntoa milloin tahansa ilmoituksella tai ilman erillistä ilmoitusta. Jos tätä lausuntoa muutetaan kuitenkin olennaisella, epäsuotuisalla tavalla, Ab Sven Strindberg Oy lähettää ilmoituksen muutoksesta ilmoituksen alussa ja tietojenkäsittelyn hallintajärjestelmässä 30 päivän ajan. Suosittelemme, että vierailet uudelleen tässä lausunnossa ajoittain oppiaksesi kaikista tämän lausunnon muutoksista.